Ανακατεύθυνση από Ιστοσελίδα σε Ιστότοπο

Σε περίπτωση που επιθυμούμε να προσθέσουμε αυτόματη ανακατεύθυνση από έναν Ιστότοπο (π.χ. την Ιστοσελίδα του σχολείου μας) σε ένα άλλο (π.χ. το blog του σχολείου μας, μπορούμε να εφαρμόσουμε μία από τις παρακάτω μεθόδους. Συνημμένα Ανακατευθύνσεις Ιστοσελίδων (413 kB)

Ονοματοδοσία στο ΠΣΔ

Στο παρακάτω έγγραφο θα μπορέσετε να βρείτε χρήσιμες πληροφορίες ως προς τον τρόπο, με τον οποίο το ΠΣΔ διαχειρίζεται τα ονόματα χρηστών των μελών του, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο, από τη χρήση αυτών, απορρέουν οι πληροφορίες σχετικά με τις Δ/νσεις Αλληλογραφίας και Δ/νσεις Ιστοτόπων χρηστών και σχολικών μονάδων. Συνημμένα Ονοματοδοσία στο ΠΣΔ …

Continue reading: ‘Ονοματοδοσία στο ΠΣΔ’ »

Επιμορφωτική συνάντηση με Νηπιαγωγούς ΠΕ60 Ν. Μαγνησίας

Στις 17/9/2021, πραγματοποιήθηκε επιμορφωτική συνάντηση μέσω τηλεδιάσκεψης του Υπεύθυνου ΠΛΗΝΕΤ με τους εκπ/κούς ΠΕ60 του Ν. Μαγνησίας, με θέμα “Υπηρεσίες Φιλοξενίας Ιστοσελίδων: Μία εισαγωγή στα blogs.sch.gr και WordPress”.

Επιμορφωτική συνάντηση εκπ/κών ΠΕ86 Α/θμιας Ν. Μαγνησίας

Στις 16/9/2021, πραγματοποιήθηκε επιμορφωτική συνάντηση μέσω τηλεδιάσκεψης των εκπ/κών ΠΕ86 Α/θμιας του Ν. Μαγνησίας, με θέμα “Υπηρεσίες Φιλοξενίας Ιστοσελίδων: Μία εισαγωγή στα blogs.sch.gr, webhost.sch.gr και WordPress”.