Δημιουργία Φόρμας Επικοινωνίας για WordPress στο ΠΣΔ

Ακολουθεί μία απλή μέθοδος δημιουργίας σελίδας που περιέχει μια απλή φόρμα επικοινωνίας στο WordPress με τη χρήση των πρόσθετων Contact Form 7 και WP Mail SMTP. Συνημμένα Δημιουργία Φόρμας Επικοινωνίας στο WordPress με χρήση Contact Form 7 και WP Mail SMTP (665 kB)