Επιμορφωτική συνάντηση με εκπ/κούς Δήμου Ρήγα Φεραίου

Στις 24/1/2022, πραγματοποιήθηκε επιμορφωτική συνάντηση μέσω τηλεδιάσκεψης του Υπεύθυνου ΠΛΗΝΕΤ με εκπ/κούς που ανήκουν σε δίκτυο σχολικών μονάδων της περιοχής του Δήμου Ρήγα Φεραίου, με θέμα”Δημιουργία Ιστολογίου με χρήση της υπηρεσίας blogs.sch.gr του ΠΣΔ”

Επιμορφωτική συνάντηση με Νηπιαγωγούς ΠΕ60 Ν. Μαγνησίας

Στις 17/9/2021, πραγματοποιήθηκε επιμορφωτική συνάντηση μέσω τηλεδιάσκεψης του Υπεύθυνου ΠΛΗΝΕΤ με τους εκπ/κούς ΠΕ60 του Ν. Μαγνησίας, με θέμα “Υπηρεσίες Φιλοξενίας Ιστοσελίδων: Μία εισαγωγή στα blogs.sch.gr και WordPress”.

Επιμορφωτική συνάντηση εκπ/κών ΠΕ86 Α/θμιας Ν. Μαγνησίας

Στις 16/9/2021, πραγματοποιήθηκε επιμορφωτική συνάντηση μέσω τηλεδιάσκεψης των εκπ/κών ΠΕ86 Α/θμιας του Ν. Μαγνησίας, με θέμα “Υπηρεσίες Φιλοξενίας Ιστοσελίδων: Μία εισαγωγή στα blogs.sch.gr, webhost.sch.gr και WordPress”.