Ανακατεύθυνση από Ιστοσελίδα σε Ιστότοπο

Σε περίπτωση που επιθυμούμε να προσθέσουμε αυτόματη ανακατεύθυνση από έναν Ιστότοπο (π.χ. την Ιστοσελίδα του σχολείου μας) σε ένα άλλο (π.χ. το blog του σχολείου μας, μπορούμε να εφαρμόσουμε μία από τις παρακάτω μεθόδους.