Οδηγίες επίλυσης προβλήματος εισόδου στο webex.sch.gr

Εάν κατά την είσοδό σας στο webex.sch.gr ή στην εφαρμογή Webex Meetings σας εμφανίζεται το παρακάτω μήνυμα:

Script error

διαβάστε τις οδηγίες για την επιδιόρθωσή του.

Συνημμένα