Οδηγίες επίλυσης προβλήματος εισόδου στο webex.sch.gr

Εάν κατά την είσοδό σας στο webex.sch.gr ή στην εφαρμογή Webex Meetings σας εμφανίζεται το παρακάτω μήνυμα: διαβάστε τις οδηγίες για την επιδιόρθωσή του. Συνημμένα webex_app_login_problem (184 kB)