Επιμορφωτική συνάντηση με εκπ/κούς Δήμου Ρήγα Φεραίου

Στις 24/1/2022, πραγματοποιήθηκε επιμορφωτική συνάντηση μέσω τηλεδιάσκεψης του Υπεύθυνου ΠΛΗΝΕΤ με εκπ/κούς που ανήκουν σε δίκτυο σχολικών μονάδων της περιοχής του Δήμου Ρήγα Φεραίου, με θέμα”Δημιουργία Ιστολογίου με χρήση της υπηρεσίας blogs.sch.gr του ΠΣΔ”

Ανάκτηση τεχνικών χαρακτηριστικών ενός H/Y

Στα πλαίσια της διαδικασίας καταγραφής του ηλεκτρoνικού εξοπλισμού των σχολικών μονάδων στο inventory.sch.gr, έχω δημιουργήσει ένα βοήθημα για το πώς βρίσκουμε τα τεχνικά χαρακτηριστικά ενός Η/Υ με 5 τρόπους: Συνημμένα Ανάκτηση Τεχνικών Χαρακτηριστικών Η-Υ (986 kB)