Ανάκτηση τεχνικών χαρακτηριστικών ενός H/Y

Στα πλαίσια της διαδικασίας καταγραφής του ηλεκτρoνικού εξοπλισμού των σχολικών μονάδων στο inventory.sch.gr, έχω δημιουργήσει ένα βοήθημα για το πώς βρίσκουμε τα τεχνικά χαρακτηριστικά ενός Η/Υ με 5 τρόπους: