Επίλυση προβλήματος διαμοιρασμού εκτυπωτή σε Windows 10

Τις τελευταίες μέρες παρατηρείται το φαινόμενο της αδυναμίας ενός υπολογιστή να εκτυπώσει σε εκτυπωτή που βρίσκεται σε άλλο Η/Υ και είναι προσβάσιμος μέσω διαμοιρασμού (shared printer). Το πρόβλημα έχει δημιουργηθεί από την ενημέρωση KB5005565 των Windows 10 και σύμφωνα με τη Microsoft:

Μετά την εγκατάσταση αυτής της ενημέρωσης, ενδέχεται να αποτύχει η λήψη και η εγκατάσταση των απαραίτητων προγραμμάτων οδήγησης εκτυπωτή για τις συσκευές που επιχειρούν να συνδεθούν σε έναν εκτυπωτή δικτύου για πρώτη φορά. Οι συσκευές που είχαν συνδεθεί και εγκαταστήσει τον εκτυπωτή πριν από την εγκατάσταση της ενημέρωσης KB5005565 δεν επηρεάζονται και οι λειτουργίες σε αυτόν τον εκτυπωτή θα επιτύχουν ως συνήθως.

Αυτό το πρόβλημα έχει παρατηρηθεί σε συσκευές στις οποίες η πρόσβαση στους εκτυπωτές γίνεται μέσω ενός διακομιστή εκτύπωσης χρησιμοποιώντας συνδέσεις HTTP. Όταν ένας υπολογιστής-πελάτης συνδέεται με το διακομιστή για την εγκατάσταση του εκτυπωτή, προκύπτει ασυμφωνία καταλόγου, με αποτέλεσμα τα αρχεία του προγράμματος εγκατάστασης να δημιουργούν εσφαλμένα. Κατά συνέπεια, τα προγράμματα οδήγησης ενδέχεται να μην πραγματοποιήσουν λήψη.

Αποτέλεσμα των παραπάνω είναι αφενός η αδυναμία εκτύπωσης, αφετέρου η εμφάνιση μηνύματος λάθους (κωδικός λάθους 0x0000011b) σε περίπτωση που κάποιος δοκιμάσει να επαναεγκαταστήσει τον εκτυπωτή.

Η Microsoft ισχυρίζεται ότι το πρόβλημα θα επιλυθεί με την ενημέρωση KB5005611.

Μέχρι να εγκατασταθεί στον Η/Υ μας η παραπάνω ενημέρωση, υπάρχει ένα trick που μπορεί να κάνει κάποιος και να επιλύσει προσωρινά το πρόβλημα και στηρίζεται στην απεγκατάσταση της ενημέρωσης: Ρυθμίσεις -> Ενημέρωση και ασφάλεια -> Προβολή ιστορικού ενημερώσεων -> Κατάργηση εγκατάστασης ενημερώσεων επιλέγω την KB5005565 και κάνω “Κατάργηση εγκατάστασης”.

Το πρόβλημα που δημιουργείται τώρα είναι ότι ο Η/Υ μας θα επαναεγκαταστήσει την εν λόγω ενημέρωση με την πρώτη ευκαιρία. Γι’ αυτό χρειάζεται να απενεργοποιήσουμε την δυνατότητα εγκατάστασης της συγκεκριμένης ενημέρωσης. Αυτό γίνεται ως εξής:

  1. Κατεβάζουμε και εκτελούμε το Show or Hide Updates Troubleshooter από το Κέντρο Λήψεων της Microsoft
  2. Επιλέγουμε “Hide Updates
  3. Επιλέγουμε την ενημέρωση (KB5005565) της οποίας την εγκατάσταση θέλουμε να απενεργοποιήσουμε και πατάμε ΟΚ.

Σε περίπτωση που θέλουμε να επαναφέρουμε την ενημέρωση, θα πρέπει να ξαναεκτελέσουμε τον troubleshooter και να επιλέξουμε “Show Hidden Updates” στο βήμα (2) παραπάνω.

Ενημέρωση (25/10/2021): Παρόλο που έχει κοινοποιηθεί η επόμενη ενημέρωση των Windows (KB5006670) το πρόβλημα δεν φαίνεται να έχει επιλυθεί. Σύμφωνα πάλι με τη Microsoft:

Μετά την εγκατάσταση της KB5005565, η εγκατάσταση εκτυπωτών με πρωτόκολλο εκτύπωσης Internet (IPP) ενδέχεται να μην ολοκληρωθεί με επιτυχία. Οι συσκευές που είχαν συνδεθεί και εγκαταστήσει τον εκτυπωτή πριν από την εγκατάσταση της ενημέρωσης KB5005565 δεν επηρεάζονται και οι λειτουργίες εκτύπωσης σε αυτόν τον εκτυπωτή θα επιτύχουν ως συνήθως.

Σημείωση: Η IPP δεν χρησιμοποιείται συνήθως από συσκευές που έχουν σχεδιαστεί για οικιακή χρήση. Τα περιβάλλοντα εκτύπωσης που επηρεάζονται από αυτό το πρόβλημα βρίσκονται πιο συχνά σε επιχειρήσεις και οργανισμούς.

Η Microsoft εργάζεται για την επίλυση του ζητήματος και στοχεύει στην κυκλοφορία της σε μια μελλοντική ενημέρωση.