Επιμορφωτική συνάντηση με εκπ/κούς Δήμου Ρήγα Φεραίου

Στις 24/1/2022, πραγματοποιήθηκε επιμορφωτική συνάντηση μέσω τηλεδιάσκεψης του Υπεύθυνου ΠΛΗΝΕΤ με εκπ/κούς που ανήκουν σε δίκτυο σχολικών μονάδων της περιοχής του Δήμου Ρήγα Φεραίου, με θέμα”Δημιουργία Ιστολογίου με χρήση της υπηρεσίας blogs.sch.gr του ΠΣΔ”