Επίλυση προβλήματος μη αναμενόμενης επανεκκίνησης Η/Υ μετά από εντολή εκτύπωσης

Έχουν αναφερθεί από συναδέλφους εμφανίσεις ενός προβλήματος στους Η/Υ σύμφωνα με το οποίο ο Η/Υ μας “κρασάρει” μετά από προσπάθεια για εκτύπωση. Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε η εμφάνιση μπλε οθόνης με το μήνυμα “APC_INDEX_MISMATCH” (βλ. Εικόνα 1) και η άμεση επανεκκίνηση του Η/Υ.

Εικόνα 1

Το πρόβλημα είναι γνωστό, παρουσιάζεται μετά από εγκατάσταση συγκεκριμένης ενημέρωσης για τις εκδόσεις 2004 και 20Η2 των Windows 10 και έχει ήδη επιλυθεί από τη Microsoft.

Για να το επιλύσουμε σε περίπτωση που μας εμφανιστεί, βεβαιωνόμαστε ότι έχουμε εγκαταστήσει όλες τις ενημερώσεις μέχρι και την ΚΒ5001649 (βλ. Εικόνα 2).

Εικόνα 2

Η εγκατάσταση και ο έλεγχος των ενημερώσεων γίνεται μέσω του ‘Εναρξη->Ρυθμίσεις->Ενημερώσεις και Ασφάλεια.